Y.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Web Sitesi

Haberler

BLM2051 Seminer Dersi Raporu

» 28 Aralık 2018, Cuma @ 10:57
BLM2051 Seminer Dersi kapsamında hazırlanacak raporu her öğrenci kendi sunumuna dayanarak hazırlayacak ve ilgili hocaya dersin final sınavının yapılacağı günün öncesi olan 1 Ocak Salı akşamına kadar e-posta ile iletecektir. Rapor Word veya PDF formatında olup dosya boyutu 1MB'ı geçmemelidir. Bu nedenle raporlar resim içermemelidir. Dosya adı öğrenci numarası ile aynı olmalı, e-posta konu alanı ise "Seminer Dersi Gr.X sunum raporu(Öğrenci No)" şeklinde doldurulmalıdır.
Raporda Özet, Giriş, Sonuç ve Kaynaklar bölümleri bulunmalıdır. Giriş ile Sonuç bölümleri arasında ise konuya bağlı olarak en az bir bölüm bulunmalıdır. Rapor 8 sayfayı geçmemelidir.
Dr.Öğr.Üyesi
Yunus Emre Selçuk
Yazılım Anabilim Dalı