Y.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Web Sitesi

Haberler

LOJİK TÜM DENEY TARİHLERİ EKTE VERİLMİŞTİR!!!

» Arş. Grv. Mecit Yüzkat, 31 Ekim 2018, Çarşamba @ 03:35

1.) Lojik deney tarihleri ve grupları ekte belirtilmiştir.
2.) Deneylerden muaf olanlar ekte belirtilmiştir.
3.) Muaf olanlardan notunu değiştirmek isteyenler tekrar deneylere katılabilirler ya da 1. vize haftasında lab sınavına girmelidirler.
4.) Deneylere geçmiş yıllarda katılan ve notu 40'ın altında olanlar lablara katılmama durumunda lab notu olarak 1. vize haftasında lab sınavına gireceklerdir.
Arş. Grv.
Mecit Yüzkat
ÖYP
Donanım Anabilim Dalı