Y.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Web Sitesi

Haberler

Veri Tabanı Yönetimi Laboratuvarı Anketi

» 06 Ocak 2019, Pazar @ 08:10
Değerli katkılarınızı bildirdiğiniz anket sonuçlarına ekten ulaşabilirsiniz. Güzel bir dönem geçirmiş olduğunuzu ümit eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.
» Dosya ekleri:
Arş. Grv.
Furkan Çakmak
50d.Md.
Yazılım Anabilim Dalı