Python Programlamaya Giriş EğitimiTüm Etkinlikler

"Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık projesi" kapsamında  eğitim "Python Programlamaya Giriş Eğitimi" 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında  19:00 - 21:00 saatlerinde online  sunulacaktır. 

İlgili dokuman ektedir.