Published Theses

Published Theses (2018-2021)

 

Thesis No Author Year Thesis Title (Orijinal/Çeviri) Thesis Type Topic HungaryGrandPrix
505171 MELİKE NUR MERMER 2018 Yapay sinir ağlarının eğitiminde örneklerin zorluk seviyesine göre sıralanmasının etkisinin incelenmesi
A study about the effectiveness of ordering the samples by difficulty levels in the training of artificial neural networks
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control -
506292 NURULLAH KILIÇ 2018 Bulut ortamında kullanıcı verilerini yazma ve okuma amaçlı yük dengeleme yaklaşımları ve bir çözüm önerisi
Load balancing approaches for user data writing and reading in cloud environment and a new approach
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control -
495353 SAMER RAAD AZZAWI AL RUBAYE 2018 Automated and metric-based detection of code smells and antipatterns
Kod kusurları ve anti-kalıpların otomatik ve ölçüt tabanlı tespiti
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control +
507604 ZEKERİYA ANIL GÜVEN 2018 N-seviyeli gizli Dirichlet ayırımı desteği ile tür ve duygu sınıflandırma
Genre and emotion classification by support of N-stage latent Dirichlet allocation
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences -
504532 DERVİŞ KANBUR 2018 Örtülü olarak tanımlanmış özelliklere dayalı ve ontoloji destekli düşünce madenciliğine bir yaklaşım
A novel approach to implicitly defined aspect-oriented and ontology-aided opinion mining
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control -
507143 HÜRKAL HÜSEM 2018 Güvenlik kamerası görüntülerindeki bölgesel hız değişimlerini değerlendirerek kalabalık ortamlarda panik durumu tespiti
Panic detection by regional velocity changes in crowded areas from surveillance vi̇deo
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control -
599395 ROAA SAFI ABED ALAH 2019 Detection and classification of nuclei in histopathological images
Histopatolojik görüntülerde çekirdek tespiti ve sınıflandırılması
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control +
538775 AHMED A.RADIF AL-KHAFAJI 2018 Obstacles and reasons that prevent transition to IPV6
IPV6'ye geçişi önleyen engeller ve nedenle
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
540459 EBUBEKİR BÜBER 2018 İçerik tabanlı web sayfası kategorizasyonu
Content based web page categorization
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
541983 ANIL ÇETİNSOY 2018 Evrişimsel sinir ağları ile ortam tarifleme
Environment description with convolutional neural networks
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
546958 FERDA DOYRANLI TAYŞİ 2019 Konuşma verisinden duygu durum tespiti
Speech emotion recogniton
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
547660 FATIMA YEŞİM İKİKAT 2019 A new image cipher using color space transform and Lorenz map
Renk uzayı dönüşümü ve Lorenz haritaları ile yeni bir görüntü şifreleme algoritması
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
596966 JEMSHIT ISKANDEROV 2019 Derin öğrenme ile günlük aktivite ve seyahat türlerini birlikte tanıma
Activity recognition and transport mode detection using deep learning
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Ulaşım = Transportation  
598001 DENİZ NACAR 2019 Yazılım ölçütleri üzerinden beyin metot ve beyin sınıf kod kusurlarının tespiti
Detection of brain method and brain class code smells through software metrics
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
546658 MEHMET AKİF YANATMA 2019 Kümelemeye dayalı otomatik dizin seçim aracı gerçekleştirimi
Automatic index selection tool implementation based on clustering
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
603490 MUSTAFA KESKİN 2019 Otomatik veri etiketleme ile varlık ismi tanıma
Turkish named entity recognition automatically annotated data
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
597438 EYÜP SERCAN AKGÜL 2019 Makine öğrenmesi ile statik kaynak kod analizi
Static source code analysis via machine learning
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
635451 MUHAMMED EMİN BAĞDİGEN 2020 Uzamsal bilgi kullanarak histopatolojik görüntü analizi
Histopathological image analysis using spatial information
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
599242 EVREN KANALICI 2019 Audio fingerprinting using wavelet transform
Dalgacık dönüşümleri ile ses parmak izi kontrolü
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
604651 SAADET AYTAÇ ARPACI 2019 Retinal fundus görüntülerinde sınıflandırma ve bölütleme
Classification and segmentation in retinal fundus images
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Göz Hastalıkları = Eye Diseases  
599139 ELMIRA HASSANI OSKOUEI 2019 Comparison of software tools for static code analysis and the use of software metrics
Statik kod analizi için yazılım araçlarının karşılaştırılması ve yazılım ölçümlerinin kullanımı
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
598002 MEHMET RAŞİD GENCOSMANOĞLU 2019 Veritabanlarının Tersine Mühendisliği ile Web Servislerinin Otomasyonu
Web service automation by database reverse engineering
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
599701 LILYA UMEROVA 2019 Uçak motorları bakım onarım süreçleri için optimal karar destek sistemleri geliştirilmesi
Development of optimal decision support system for the maintenance processes of aircraft engines
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
619151 MUHAMMET AKSAKAL 2020 Çevrimiçi biyometrik imza tanıma
Online biometric signature recognition
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
605821 YASİN FIRAT PAYALAN 2019 Design and implementation of ride comfort evaluation system with using crowdsensing technique
Seyir konforunu değerlendiren kitle kaynaklı sistem mimarisinin tasarlanması ve gerçeklenmesi
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Trafik = Traffic  
599282 SONER KAYA 2019 Histopatolojik görüntülerde çoklu örnekli öğrenme ile hücre bölütleme
Cell segmentation in histopathological images using multiple instance learning
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
618468 AHMET KARABAŞ 2020 Türkçe mikrobloglarda ironi tespiti
Irony detection in Turkish microblogs
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
626231 KHADİJA HANİFİ 2020 Human fall detection using non-contact radar sensor
Radar sensörü ile temassız düşme algılama
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
635536 FETHİYE YASLI 2020 Bölgesel trafik yoğunluk tahmini için derin öğrenme teknikleri ile model oluşturulması
Modeling with deep learning techniques for regional traffic density forecasting
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control  
670627 BÜŞRA İÇÖZ 2021 Model güdümlü geliştirme yaklaşımı ile otomatik kod üretimi araçlarının karşılaştırılması
Comparison of automatic code generation tools with model driven approach
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control