Tam Kapanmada FBE SüreçleriTüm Duyurular
28
NİS


Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi Kapsamında, daha önceden yüz yüze olarak yapılması planlanmış olan Doktora Yeterlik Sınavları, Tez Savunma Sınavları, Tez İzleme Komitesi Toplantıları ve Tez Öneri Savunmaları gibi tüm süreçler 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren (Perşembe günü de dahil olmak üzere) 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar planlanmış oldukları gün ve saatte çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

 

Tüm öğrencilerimizin bu süreçte danışman öğretim üyeleri ile irtibat halinde olmaları önem arz etmektedir.

 
 
http://www.fbe.yildiz.edu.tr/duyurular/1144/Tam-Kapanma-Tedbirleri-Genelgesi-Kapsam%C4%B1nda-Y%C3%BCz-Y%C3%BCze-Yap%C4%B1lmas%C4%B1-Planlanm%C4%B1%C5%9F-olan-E%C4%9Fitim-ve-%C3%96%C4%9Fretim-Faaliyetleri-Hakk%C4%B1nda