Türkçe 1 ve sosyal seçimlik derslerin BÜT sınav prog.Tüm Duyurular
28
OCAK

TÜRKÇE 1 VE TÜRKÇE BÖLÜMÜTARAFINDAN AÇILAN SOSYAL SEÇİMLİK DERSLERİN BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI EKTEDİR: