Mazaret Sınavlarinda Yeni DüzenlemeTüm Duyurular
17
OCAK

Yeni güncellenen akademik takvim ile birlikte final sınavları için de mazeret durumları aşağıdaki esaslara göre yapılabilir:

 
"Final  Mazeret Sınavları için Gerekçeli Dilekçelerin Bölümlere Gönderilmesi ve  Final Mazeret Sınavlarının Yapılması (Öğrencilerimiz gerekçeli sınav başvuru dilekçelerini kendilerine ait std.yildiz.edu.tr uzantılı e-posta adresi üzerinden, kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığının kurumsal e-posta adresine göndereceklerdir.) Final haftalarında aynı zamanda final sınavlarının mazeretleri de yapılabilecektir."
 
Bu maddeye istinaden öğrencilerimiz gerekçeli (uzem tarafından sorun olduğu belirtilmiş veya belge ile ispatlı veya Bölümlerin değerlendirip kabul edebileceği (öğrencinin mağduriyeti belirginse)) dilekçelere istinaden final mazeret sınavlarına girebiliriler. 
 
Aynı şekilde bütünleme sınavları için de akademik takvimde mazeret süreci tanımlanmıştır. 08 Şubat 2021 (14:00'a kadar) bütünleme sınavı için mazeret dilekçeleri alınacak ve 10-11 Şubat 2021 tarihlerinde de bütünleme mazeret sınavları yapılacak ve not girişleri gerçekleştirilecektir. 
 
BLM Bşk'lığı