Lisans Öğrencileri Ders Seçim KılavuzuTüm Duyurular
27
EYL

Lisans ders kayıt takvimi ve OBS üzerinden ders kayıtlarının nasıl yapılacağına dair kılavuza erişmek için tıklayınız: 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2021-2022-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C4%B1l%C4%B1-G%C3%BCz-Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1-Ders-Kay%C4%B1tlar%C4%B1-hk./390

(Lisansüstü öğrencileri GSIS sistemini kullanmaya devam edeceklerdir.)