Geçiş Öğrencileri İntibak HakkındaTüm Duyurular
17
EYL

Geçiş öğrencileri intibaklarını bölüm sekreterliğinden alabilirler, ilgili öğrencilere duyurulur.