Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular


 

 1. Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının amacı nedir?

  Bilgisayar Mühendisliği Lisans programının amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten mühendisler yetiştirmektir.

 2. Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının kayıt kabul şartları nelerdir?

  YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

 3. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile hangi lisans programlarından öğrenciler çift anadal yapılabilir?

  2021-2022 yılı için çift anadal programında Bilgisayar Mühendisliği ile çap yapılabilecek bölümler; Elektronik ve Haberleşme Müh.,Elektrik Müh.,Kontrol ve Otomasyon Müh.,Matematik Müh.,Endüstri Müh.,Biyomedikal Müh., Mekatronik Müh. olarak belirlenmiştir.

 4. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri hangi lisans programlarında çift anadal yapabilirler?

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden çok az sayıda öğrenci farklı bir bölümde çift anadal veya yandal yapmayı tercih etmektedir. Öğrencilerimiz Mühendislik bölümlerinin hemen hemen hepsinde ve bazı diğer bölümlerde çift anadal yapma imkanına sahiptir. Detaylı bilgi için hedeflenen bölümün çift anadal şartları o bölüm web sayfasından incelenmelidir.

 5. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı öğrenci kontenjanı kaçtır?

  Okul birincisi kontenjanı 3, genel kontenjan ise 100’dur. Toplamda 103 öğrencilik kontenjan bulunmaktadır.

 6. Bilgisayar Mühendisliği ile yazılım mühendisliği arasındaki farklar nelerdir?

  Her iki mühendislik dalının derslerinin önemli bir bölümü kesişse de yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliğinin alt koludur.  Bilgisayar mühendisliği bilgisayar bilimleri, donanım ve yazılım derslerini içerirken, yazılım mühendisliği büyük oranda yazılım ağırlıklı bir programdır. Bu nedenle bilgisayar mühendisliği mezunlarının bilgi yelpazesi daha geniştir. Bu sayede karşılaştıkları problemleri donanım ve yazılım bilgileri sayesinde daha bütüncül bir yaklaşımla ele alabilirler.

 7. Bilgisayar konusunda çok az bilgim var? Bölüme başladığımda sıkıntı yaşar mıyım?

  Bilgisayar Mühendisliği okumak için öncesinde herhangi bir bilginizin bulunması gerekli değildir. Bölüm eğitim programı konu hakkında hiç bilgisi olmayan öğrencilere göre hazırlanmıştır. 

   

 8. Eğitim sırasında değişim programıyla yurtdışına gitmek mümkün mü?

  Evet mümkündür. Erasmus+, Mevlana ve Farabi programları mevcuttur.

 9. Erasmus+ programı nedir?

  Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır.

 10. Erasmus+ Programı Ne Değildir?

  Erasmus+ programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir. 
  Erasmus+ programı bir "burs" programı değildir.
  Erasmus+ programı bir "diploma" programı değildir.

 11. Y.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin ERASMUS+’dan faydalanma şansı yüksek midir?

  Evet. Her sene ortalama 20 Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Avrupa’da çeşitli ülkelerde ERASMUS+ programı ile 6 ay ile 1 sene öğrenim görmektedir.

 12. Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı 0 İngilizce mi?

  Hayır, Bölümümüz %30 ingilizcedir. Ancak Bilgisayar Mühendisliğinin doğasından dolayı bütün derslerde mesleki bütün terimler ingilizce olarak kullanılmaktadır.

 13. Bölüm öğretim üyeleri hangi alanlarda araştırma çalışmaları yapmaktadır?

  Bölümümüzde bulunan öğretim üyeleri birçok farklı alanda araştırma yapmaktadırlar. Yapay Zeka, Görüntü ve Ses İşleme, Veri bilimi, Makine Öğrenmesi, Büyük veri ve Bulut bilişimi, Doğal Dil işleme, Robotik, Otonom Araçlar, Sibergüvenlik, Biyomedikal Görüntü işleme, Mobil Teknolojiler, Kablosuz Haberleşme, Bilgisayar Ağları, Akıllı Şehir ve Ulaşım, Yazılım Kalite ve Test Teknikleri, Nesnelerin İnterneti, Bilgisayar İnsan Etkileşimi, Derin Öğrenme  vb. alanlarda çalışmalar yapmaktadırlar.

 14. Bölüm ile ilişkili öğrenci kulüpleri nelerdir?

  Skylab ve IEEE Bölümümüz ile doğrudan ilişkili olan öğrenci kulüpleridir.

 15. Bu kulüplerin ne gibi etkinlikleri vardır?

  IEEE’nin düzenlediği RLC günleri her yıl düzenlenen ve çok popüler bir etkinliktir. SKYLAB kulübü ise her yıl SKYDays etkinlikleri düzenlemektedir. Bunun dışında her iki kulüpte birçok workshop, eğitim, seminer ve yarışmalar organize etmektedir.

 16. Bölüm lisansüstü programları nelerdir?

  Bölüm dahilinde 4 adet lisansüstü programı bulunmaktadır. Bunlar Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalı Tezli ve Tezsiz olmak üzere gündüz eğitim verilen iki yüksek lisans programı ve ağırlıklı olarak farklı disiplinlerden öğrencilerin tercih ettiği ücretli eğitim verilen Bilgi Teknolojileri Tezsiz programıdır.

  Bölüm dahilinde ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Doktora programı da bulunmaktadır.

 17. Bölümde Ar-Ge faaliyetleri yürüten hangi araştırma grupları bulunmaktadır?

  Bölümümüzde toplam 7 araştırma grubu bulunmaktadır. 

 18. Bölümün ulusal/uluslararası alanda başarıları nelerdir?

  Bölümümüz öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri bugüne kadar katıldıkları birçok ulusal/uluslararası yarışmada önemli dereceler elde etmişlerdir. Dünya çapında ROBOCOP yarışmalarında 10’dan fazla Dünya 1.liği, 2.liği ve 3.lüğü elde eden bölüm öğretim üyeleri ve öğrencilerimize ek olarak TÜBİTAK, IBM Yazılım Akademisi, Microsoft yarışmlarında birçok Türkiye 1.liği, 2.liği, ve 3.lüğü dereceleri kazanılmıştır.

 19. Lisans eğitimi boyunca hangi programlama dilleri ile eğitim göreceğiz?

  Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının temel hedefi, algoritmik düşünce yeteneği son derece gelişmiş, tasarım kabiliyeti yüksek, karmaşık problemleri çözümleyip hızlı ve doğru çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir. Bölümümüz bu hedefe ulaşmak için programlama dillerini sadece bir araç olarak kullanmaktadır. Derslerde ilk 2 sene ağırlıklı olarak C programlama dili, 2.sınıftan itibaren nesneye dayalı tasarımlar için Java programlama dili öğretilmektedir. 3.sınıftan itibaren Seçmeli dersler, Bilgisayar Projesi ve Bitirme Tezinde öğrencilerimiz R, Python, Javascript, C#, Kotlin, Swift vb. programlama dillerini öğrenme şansına sahip olmaktadır. 

 20. Üniversite bulunan burs ve yurt imkanları nelerdir?

  Üniversitemiz Burs imkanları için: http://www.bursburosu.yildiz.edu.tr/category.php?id=7

  Üniversitemiz Yurt imkanları için: http://www.barinma.yildiz.edu.tr/sayfa/6

 21. Okurken çalışma imkanları nelerdir(staj vs. de dahil)

  Bölümümüzden mezun olmak için Genel Staj ve Mesleki Staj olmak üzere toplam 60 günlük iki adet staj tamamlanması gerekmektedir. Bunun dışında hem bölümümüz ile ilişkili firmalar hem de üniversitemizin Teknparkında bulunan birçok firma yıl içerisinde bölümümüze staj ve iş imkanları için ilanlar vermektedirler. Öğrencilerimizin çoğu bu ilanlar sayesinde henüz okurken mezuniyet sonrası da devam edebilecekleri iş imkanı bulabilmektedirler.

  Bu sene başlayan KOOP programı ile öğrencilerimiz mezuniyetten önce daha fazla çalışma imkanı bulunabileceklerdir.

 22. KOOP programı nedir?

  KOOP Eğitim Modeli (CO-OP - Cooperative Education) geleneksel stajın yeniden tanımlanmış inovatif halidir. Stajdan çok farklı olan KOOP, üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken nokta, belli programlarda var olan stajın bir zorunluluk olduğudur; CO-OP ise gönüllülük esasına dayanır.

  KOOP’un asıl odak noktası okulda verilen kuramsal bilginin alandaki pratik bilgiyle harmanlanması, uygulamaya geçirilebilmesidir. Bu amaçla bölümler kendi alanlarındaki firmalarla KOOP anlaşması yaparlar. Öğrenciler başvuru sırasında bu firmalar arasında tercih yaparlar. KOOP yapmak isteyen öğrenciyle uygun sektördeki işvereni tanıştıran üniversite öğrencisine birçok kapı açmaktadır. Aynı zamansa işveren de aradığı nitelikteki çalışan adayıyla çalışma fırsatı edinir. YTÜ KOOP Eğitimi Modeli öğrenciyi bu süre içerisinde iş hayatına hazırlamış olur. Özetle KOOP’un amacı, üniversite ile iş dünyası arasındaki bağı daha organik biçimde içselleştirerek kuvvetlendirmektir.

  Daha fazla Bilgi için: http://www.ce.yildiz.edu.tr/bilgisayar/4/KOOP-E%C4%9Fitimi/250

 23. Bölüm mezunları nerelerde çalışabilirler?

  Bölüm mezunları, ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisinde, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Bilgisayar Mühendisi olarak görev alabilirler.

 24. Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı mezunlarının edindiği kazanımlar nelerdir?

  Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilen, istenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilen, tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilen, bireysel, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma yürütebilen, analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilen mezunlar yetişmektedir.

  Aynı zamanda mesleki ve etik sorumluluklara sahip, yetki alabilen ve gereğini yerine getirebilen, Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilen, iş hayatındaki güncel uygulamalar ve eğilimler hakkında bilgi ve farkındalık kazanmış, mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilen mezunlar yetişmektedir.

 25. Y.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri için yurtdışı staj imkanları var mıdır?

  Öğrencilerimiz lisans eğitimleri sırasında IAESTE Kulübü aracılığıyla dünyada birçok ülkede farklı teknoloji şirketlerinde, önemli üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında  2 ay ile 1 sene arasında değişen sürelerde yurt dışı stajı yapabilmektedirler. Her sene bölümümüzden yaklaşık 10 öğrenci bu imkandan yararlanmaktadır. Detaylı bilgi için https://iaesteyildiz.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 26. Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

  Mezunlarımızın bir kısmı Apple, IBM, Facebook, Amazon, Microsoft, Oracle gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinde çalışırken önemli bir kısmı Türkiye’nin önde gelen bankalarının teknoloji firmalarında, savunma sanayi firmalarında ve ülke çapında en bilinen teknoloji şirketlerinde çalışmaktadır. Öte yandan bazı mezunlarımız kendi firmalarını kurarak yıllar içerisinde çok büyük şirketler haline getirmeyi başarmışlardır.

 27. Bölümünüzdeki gelişmeleri yakından takip etmek istiyorum. Ne yapabilirim?

  Bölüm hakkındaki en güncel gelişmeleri, web adresimiz www.ce.yildiz.edu.tr ve Twitter hesabımızı @ytu_ce üzerinden takip edebilirsiniz.

 28. Mezuniyet şartları nelerdir?

  Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

 29. Dönem derslerinin başarı değerlendirmesi nasıl yapılır?

  Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

 30. Mazeret sınavı nedir, nasıl faydalanılabilir?

  Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.

 31. Bütünleme sınavına girmek için şartlar nelerdir?

  Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

 32. Mezuniyet sınavının esasları nelerdir?

  1. Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
  2. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
  3. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.
 33. Değişim öğrencisi olarak kimlerin başvurusu kabul edilir?

  • Lisans 1. sınıf öğrencileri değişimden faydalanamaz.
  • Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir.
  • Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 4.00 olmalıdır. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.
  • Değerlendirmelerde; öğrenim ve staj hareketliliği için Akademik başarı puanının % 50’si,  Yabancı Dil Sınav Sonucunun % 50’si alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.
  • Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması gerekmektedir.
  • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.