Kalite

Kalite

 

Lisans Programı Eğitim Amaçları


 • Ulusal veya uluslararası düzeyde, Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerinin kullanıldığı firmalarda Ürün Geliştirme, Bakım, Destek ve Proje Yöneticiliği gibi alanlarda görev alan
 • Ağırlıklı olarak Finans, Telekomünikasyon, ve Savunma Sanayi alanında yazılım/donanım geliştiren Şirket ve/veya AR-GE merkezlerinde görev alan
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci içinde meslek içi eğitimlere katılan ve/veya Yurtiçi ve Yurtdışı üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerine devam eden
 • Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alan Bilgisayar mühendisleri yetiştirmek

 

Lisans Programı Program Çıktıları


 • Matematik ve Fen bilimleri alanında yeterli bilgi birikimi alma
 • Matematik ve Fen bilimleri alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
 • Bilgisayar Mühendisliği alanında yeterli bilgi birikimi alma
 • Bilgisayar Mühendisliği alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 • Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
 • Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuçları analiz etme becerisi
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuçları yorumlama becerisi
 • Bireysel çalışma becerisi
 • Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 • Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 • En az bir yabancı dil bilgisi
 • Yazılı raporları anlama becerisi
 • Etkin rapor yazma becerisi
 • Tasarım ve üretim raporları hazırlama becerisi
 • Etkin sunum yapabilme becerisi
 • Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olma; kendini sürekli yenileyebilme ve bilgiye erişebilme becerisi
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanması
 • Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanması
 • Etik ilkelerine uygun davranma alışkanlığı kazanması
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
 • Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
 • Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
 • Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 • Ayrık Matematik hakkında bilgi kazanması
 • Veri Yapıları hakkında bilgi kazanılması
 • Algoritmalar hakkında bilgi kazanılması
 • İstatistik ve Olasılık hakkında bilgi kazanması
 • Lineer Cebir hakkında bilgi kazanması
 • Türev ve İntegral hesapları konusunda bilgisi kazanması

 

Sürekli İyileştirme Raporları


Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu bünyesinde, ISO 9001:2015 akreditasyonumuzun gereklilikleri ve lisans programımızın akreditasyon çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaların raporlarına aşağıdan erişebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü sayfasına ulaşmak için tıklayınız...

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kalite politikasına ulaşmak için tıklayınız...