KOOP Eğitim Modeli

KOOP Eğitim Modeli

 

KOOP Eğitim Modeli Nedir ve Ne Sağlar?


KOOP Eğitim Modeli (CO-OP - Cooperative Education) geleneksel stajın yeniden tanımlanmış inovatif halidir. Stajdan çok farklı olan KOOP, üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken nokta, belli programlarda var olan stajın bir zorunluluk olduğudur; CO-OP ise gönüllülük esasına dayanır.

 

 

KOOP’un asıl odak noktası okulda verilen kuramsal bilginin alandaki pratik bilgiyle harmanlanması, uygulamaya geçirilebilmesidir. Bu amaçla bölümler kendi alanlarındaki firmalarla KOOP anlaşması yaparlar. Öğrenciler başvuru sırasında bu firmalar arasında tercih yaparlar. KOOP yapmak isteyen öğrenciyle uygun sektördeki işvereni tanıştıran üniversite öğrencisine birçok kapı açmaktadır. Aynı zamansa işveren de aradığı nitelikteki çalışan adayıyla çalışma fırsatı edinir. YTÜ KOOP Eğitimi Modeli öğrenciyi bu süre içerisinde iş hayatına hazırlamış olur. Özetle KOOP’un amacı, üniversite ile iş dünyası arasındaki bağı daha organik biçimde içselleştirerek kuvvetlendirmektir.

 

 

KOOP’un Yapısı


KOOP gönüllülük esasına dayalı olan ve öğrencinin bir yarıyılını firmada tam zamanlı çalışarak geçirdiği inovatif bir eğitim modelidir. Böylece KOOP yapan öğrenci daha öğrencilik yıllarında iş tecrübesi kazanmış olur. Mezun olmadan edinilen bu tecrübe öğrencilerin iş başvurularına olumlu bir katkı sağlamasının yanı sıra KOOP yapılan firmada istihdam sağlanma olasılığını da yükseltir. Yapılan araştırmalar KOOP yapan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun mezun olduktan sonra yine aynı firmada işe kabul edildiklerini göstermektedir.

 

 

Nasıl Başvuracağım?


KOOP yapmak isteyen öğrenci 2. yarıyılını tamamladıktan sonra (1. sınıfın sonunda) kendi bölüm başkanlığına başvurur. Ardından öğrenciler üstten derslerini alarak kendi KOOP dönemlerine hazırlık yaparlar. KOOP dönemi geldiğinde öğrencinin başvuru sırasında tercih ettiği firmalara Ağırlık Genel Not Ortalaması (AGNO) ve bölümce belirlenen kriterlere göre kontenjan kapsamında yerleştirilirler. Bu bakımdan KOOP süreci motivasyon ve bireysel çaba gerektirmektedir ve gönüllülük esasına dayalıdır.

 

Neden KOOP? Tarafların KOOP Gerekçeleri Nelerdir?


 • İşverenler
  • İnsan kaynağı gereksinimleri için geniş ve daha nitelikli bir aday çalışan listesine sahip olmak,
  • KOOP yapmak isteyen başarılı öğrencileri bünyesine katarak iş gücüne doğrudan katkı sağlamak.
 • Öğrenci
  • İş sahasında deneyim kazanmak,
  • Kuramsal bilgiyi uygulamayla pekiştirmek,
  • Farklılık yaratarak iş bulma imkânını yükseltmek.
 • Üniversite
  • İşveren ve öğrenci arasında bir köprü görevi görmek,
  • Kurulan bu köprü sonucunda öğrencisine deneyim kazandırmak, işverene ise istihdam olanağı sunmak,
  • Kuram-uygulama iş birliğini sağlamak,
  • İş bulma imkânı sağlayarak üniversitenin marka değerini arttırmak.