Erasmus Programı

Erasmus

For Incoming Students:
Here is a contact information:

 
The resposible persons of our department:
 
Assist. Prof. Dr. Zeyneb KURT
 
Assoc. Prof. Dr. Gökhan BİLGİN
 
Res.Assist. S. Sevgi TURGUT
 
Res.Assist. Betül TÜRKKOL EBUZARİFA
 
Giden Öğrencilerimiz İçin
İlgili dökümanlara ulaşmak ve güncel erasmus sürecini takip etmek için tıklayınız
 
Güncel erasmus sürec takvimine buradan ulaşabilirsiniz.
 
Önemli Kurallar:
 
İntibak A formu hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar: 

1. * Öğrenciler Erasmus+ Programına katıldıkları her dönem için en az iki dersini zorunlu alan derslerinden seçmelidirler,
2. * Öğrenciler Erasmus+ Programına katıldıkları her dönem için en fazla bir dersini yabancı dil dersi olarak alabilir ve LA belgesinde ECTS yüküne ilave edebilirler,
3. * Lisansüstü öğrencileri LA belgesinde ECTS yükünü tamamlamak için dil dersi alamaz ve intibak ettiremezler,
4. * Tüm öğrenciler bir dönem için karşı kurumda 25-35 ECTS , iki dönem için ise 50-70 ECTS aralığında ders almak zorundadırlar. Almış oldukları ECTS yükünün en az 2/3’ü oranında ders yükünün Yıldız Teknik Üniversitesinde karşılığı bulunmalıdır.
Örneğin, Bir dönem için karşı kurumdan 28 ECTS ders yükü alan bir öğrencinin YTÜ’de ki ders yükü karşılığının da en az 19 ECTS’e denk gelmesi gerekmektedir. Ayrıca iki kurumdan alınan ders sayılarının da eşit ol ması beklenmektedir.
NOT: Lütfen İntibak A ve İntibak B formlarınızı Word olarak gönderin. pdf 'e dönüştürmeyin.
 
Erasmus Komisyonu Üyeleri :
 
Dr. Öğr. Üyesi Zeyneb KURT
 
Doç. Dr.  Gökhan BİLGİN
 
Araş. Gör.  S. Sevgi TURGUT
 
Araş.Gör. Betül TÜRKKOL EBUZARİFA