Erasmus Programı

Erasmus

 

For Incoming Students


Here is a contact information:

The resposible persons of our department:

 • Assoc. Prof. Dr. Gökhan BİLGİN
 • Res.Assist. Nurgül Yüzbaşıoğlu

Giden Öğrencilerimiz İçin;

 • İlgili dökümanlara ulaşmak ve güncel erasmus sürecini takip etmek için tıklayınız.
 • Güncel erasmus süreç takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli Kurallar:

 1. Öğrenciler Erasmus+ Programına katıldıkları her dönem için en az iki dersini zorunlu alan derslerinden seçmelidirler,
 2. Öğrenciler Erasmus+ Programına katıldıkları her dönem için en fazla bir dersini yabancı dil dersi olarak alabilir ve LA belgesinde ECTS yüküne ilave edebilirler,
 3. Lisansüstü öğrencileri LA belgesinde ECTS yükünü tamamlamak için dil dersi alamaz ve intibak ettiremezler,
 4. Tüm öğrenciler bir dönem için karşı kurumda 25-35 ECTS , iki dönem için ise 50-70 ECTS aralığında ders almak zorundadırlar. Almış oldukları ECTS yükünün en az 2/3’ü oranında ders yükünün Yıldız Teknik Üniversitesinde karşılığı bulunmalıdır.

Örneğin, Bir dönem için karşı kurumdan 28 ECTS ders yükü alan bir öğrencinin YTÜ’de ki ders yükü karşılığının da en az 19 ECTS’e denk gelmesi gerekmektedir. Ayrıca iki kurumdan alınan ders sayılarının da eşit ol ması beklenmektedir.
 

NOT: Lütfen İntibak A ve İntibak B formlarınızı Word olarak gönderin. pdf 'e dönüştürmeyin.

Erasmus Staj Komisyonu Üyeleri :

 • Doç. Dr. Gökhan Bilgin (Komisyon Başkanı)
 • Prof. Dr. Songül Varlı
 • Dr.Öğr.Üyesi Z. Cihan Tayşi