Yayınlanan Tezler

Yayınlanan Tezler (2018-2021)

 

Yüksek Lisans Tezleri (2018-2021)

 


Tez Öğrencisinin Adı Soyadı Danışmanı Tez Adı  Tezin Tamamlandığı Yıl
Samer Raad Azzawi-al-Rubaye Y.Doç.Dr.Yunus Emre Selçuk Automated and Metric-Based Detection of Code Smells and Antipatterns Ocak 2018
Derviş Kanbur Doç.Dr.Mehmet Sıddık Aktaş Örtülü Olarak Tanımlanmış Özelliklere Dayalı ve Ontoloji Destekli Düşünce Madenciliğine Bir Yaklaşım 2018 Mart 
Melike Nur Mermer Doç.Dr.M.Fatih Amasyalı Yapay Sinir Ağlarının Eğitiminde Örneklerin Zorluk
Seviyesine Göre Sıralanmasının Etkisinin İncelenmesi
2018 Mart 
Hürkal Hüsem Doç.Dr.M.Elif Karslıgil Güvenlik Kamerası Görüntülerindeki Bölgesel Hız
Değişimlerini Değerlendirerek Kalabalık Ortamlarda
Panik Durumu Tespiti
2018 Haziran 
Nurullah Kılıç Dr.Öğr.üyesi Yunus Emre Selçuk Bulut ortamında Kullanıcı Verilerini Yazma ve Okuma Amaçlı Yük Dengeleme Yaklaşımları ve Bir Çözüm Önerisi 2018 Mayıs 
Anıl Çetinsoy Doç.Dr.M.Elif Karslıgil Evrişimsel Sinir Ağları ile Ortam Tarifleme 2018 Aralık 
Ebubekir Büber Prof.Dr.Banu Diri İçerik Tabanlı Web Sayfası Kategorizasyonu 2019 Ocak 
Mustafa Keskin Prof.Dr.Banu Diri Otomatik Veri Etiketleme ile Türkçe Varlık
İsmi Tanıma
2019 Haziran 
Eyüp Sercan Akgül Doç.Dr.A.Gökhan Yavuz Derin Öğrenme Teknikleri ile Bilgisayar Ağlarında
Güvenliği Yönelik Anomali Tespiti
2019 Temmuz
Elmira Hassani Oskouei Prof.Dr.Oya Kalıpsız Metrics For Software Testing Process 2019 Temmuz 
Yasin Fırat Payalan Dr.Öğr.üyesi M.Amaç Güvensan Seyir Konforunu Değerlendiren Kitle Kaynaklı Sistem
Mimarisinin Tasarlanması ve Gerçeklenmesi 
2019 Ekim 
Muhammet Aksakal Prof.Dr.Banu Diri Çevrimiçi Biyometrik İmza Tanıma 2020 Ocak 
Muhammed Emin Bağdiken Doç.Dr,Gökhan Bilgin Uzamsal Bilgi Kullanarak Histopatolojik Görüntü Analizi 2020 Şubat 
Mukaddes Uçar Doç.Dr.M.Elif Karslıgil Üretici Yapay Nöron Ağlarının Mimari Tasarım için
Kullanılması
2020 Ekim

 

Doktora Tezleri (2018-2021)

 


Tez Öğrencisinin Adı Soyadı Danışmanı Tez Adı  Tezin Tamamlandığı Yıl
Hamza Osman İlhan Prof.Dr.Nizamettin Aydın A System Implementation for Analyzing and Tracking Motile Objects in Biomedical Images 2018
Pınar Cihan Prof.Dr.Oya Kalıpsız Veri Madenciliği Yöntemleriyle Hayvan Hastalıklarında Teşhis,
Prognoz ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 
2018 Nisan
Mustafa Özgür Cingiz Prof.Dr.Oya Kalıpsız İki Katmanlı Entegrasyon Mimarisiyle Hastalığa Özel Gen
Birliktelik Ağı Çıkarımı
2018 Nisan
Cafer Avcı Prof.Dr.Nizamettin Aydın Dynamic Programming-Based Multi-Vehicle Longitudinal Trajectory Optimization 2018 Mayıs
Abdülkadir Albayrak Doç.Dr.Gökhan Bilgin Histopatolojik Görüntülerin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile
Analizi
2018 Kasım
Emir Öztürk Prof.Dr.Banu Diri Büyük Metin Verisinde Sıkıştırma ve Sıkıştırılmış Arama için Kelime Tabanlı Bir Yaklaşım 2018 Kasım
Zeyneb Banu Özger Prof.Dr.Banu Diri Büyük Boyutlu Verilerde Öznitelik Seçimi İçin İkili Yapay Arı
Kolonisi Yaklaşımı
2019 Haziran
Uğur Ergül Doç.Dr.Gökhan Bilgin Classification Of Hyperspectral Images Qwith Ensemble
Learning Methods
2019 Haziran
Canan Batur Şahin Prof.Dr.Banu Diri Yapay Bağışıklık Sistemleri Kullanılarak Kararlı Öznitelik Gruplarının Seçimi  2019 Haziran
Muhammet Said Aydemir Doç.Dr.Gökhan Bilgin Hiperspektral Görüntülerde Yarı Güdümlü Öğrenme Teknikleri 2019 Haziran
Saadi Hamad Thalij Alluhaibi Doç.Dr.Veli Hakkoymaz Dynamic Data Replication and Distribution in Database Systems 2019 Ağustos
Coşkun Kazma Prof.Dr.Nizamettin Aydın Duyusal Uyarım Sisteminin Tasarımı ve Uygulaması  2020 Ocak
İsmail Duru Prof.Dr.Banu Diri Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslarda Katılımcıların İngilizce Dil
Gruplarının Tespitine Dayalı Davranış ve Performans Analizi 
2020 Ocak
Özlem Batur Dinler Prof.Dr.Nizamettin Aydın Derin Öğrenme Kullanarak Konuşma Bölütlerinin Tespiti İçin
Optimal Özellik Prametre Kümesi Belirme
2020 Ağustos
Afan Hasan Prof.Dr.Oya Kalıpsız Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Borsa Alım
Satım Davranışlarının Modellenmesi 
2020 Ağustos
Orhan Nooruldeen Dr.Öğr.Üyesi Oğuz Altun El Çizimi Diyagramların Modifiye Destek Vektör Makineleri ve
Grid Tabahlı Su Havzası ile Tanınması 
2020 Ekim
Çiğdem Bakır Dr.Öğr.Üyesi M.Utku Kalay Dağıtık Veritabanı Sistemlerinde Gerek Zamanlı Veri Güvenliği:Bilgi Akış Denetimi  2020 Aralık