Yönetmelikler

Yönetmelikler ve Yönergeler

 

YTÜ Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Yapılabilmesine İlişkin Esaslar (DD-21)

YTÜ Mühendislik Tamamlama Programına İlişkin Esaslar (DD-020)

YTÜ Denklik (Lisans  Tamamlama) Programına İlişkin Esaslar (DD-052)

YTÜ Lisans Programı Açma ve Yürütme Esasları (DD-014)

YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları  (DD-008)

YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları (DD-009)

YTÜ 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları (DD-039)

YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (DD-007)

YTÜ Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar İle İlgili Esaslar (DD-042)

YTÜ Mezuniyet Sınavı ile İlgili Esaslar (DD-015)

YTÜ Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri (DD-022)

YTÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları (DD-054)

YTÜ Diploma, Diploma Yerine Geçerli Belge, Öğrenim Belgesi ve Mezun Yazısı Esasları (DD-045)

YTÜ Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar (DD-013)

YTÜ II. Öğretim Öğrencilerinin Sıralamasına İlişkin Esaslar (DD-040)

YTÜ Bologna 2013 Öğretim Planından Bologna 2018 Öğretim Planına Geçişte Uygulanacak İntibak Esasları (DD-058)

 

AF KANUNLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI


YTÜ 7143 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Öğrenci Affı İle İlgili Genel (Önlisans, Lisans Ve Lisansüstü) Uygulama Esasları (DD-059)

6569 Sayılı Kanun Kapsamındaki Af Uygulama Esasları (DD-041)