Lisans

Lisans Genel Bilgilendirme

 

Lisans Ders Programı ve Eğitim-Öğretim Faaliyetleri


Bölümümüz, 2003 yılından başlamak üzere, ders programlarında ve sunduğu eğitim-öğretim faaliyetlerinde belirlediği hedeflere ulaşmak amacıyla gerekli değişiklikleri yapmıştır. 

Bölüm programı, dersler dışında uygulamalı çalışmalar, stajlar ve ders dışı etkinlikler ile desteklenmektedir.

 

Ders Programı


Ders programı hazırlanırken öğrencilerin Temel Bilimler (TB), Mesleki Dersler (MD) ve Diğer olarak belirlenen ders gruplarından, mesleki ve sosyal gelişimlerini tamamlamalarını sağlayacak şekilde 53 ders (156 kredi) almaları sağlanmıştır. 


Hazırlanan ders programı, öğrencilerin ilgi alanlarına göre branşlaşmalarını sağlamak üzere, imkanlar ölçüsünde seçimlik mühendislik dersleri ile desteklenmiştir. Öğrencilerin ilgi duydukları konularda uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla açılan Seçimlik Mühendislik derslerinin kredileri, program kredisinin 'üdür. 

Günümüz bilgisayar teknolojisinin dayandığı yabancı dil olarak kullanılan İngilizce'nin gerekliliği göz önüne alındığında, mesleki anlamda uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve kendini mesleğinin gerektirdiği yabancı dilde ifade edebilmek hedefine ulaşabilmek için ders programı mesleki İngilizce dersleri ile desteklenmekte, derslerin bir kısmı İngilizce olarak yürütülmektedir. Bölümümüzde İngilizce dersleri, verilen kredilerin 'u düzeyinde okutulmaktadır. Uygulanmakta olan ders programları ve ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Proje Çalışmaları ve Seminer


Bilgisayar Mühendisliği ders programında 3. sınıfta Bilgisayar Projesi, 4. sınıfta ise Bitirme Projesi olmak üzere iki ayrı proje çalışması yer almaktadır. Proje çalışmaları, öğrencilerin problemleri tanımlama, çözüm üretme, ürettikleri çözümleri uygulama, araştırma, öğrenme, elde ettiği bilgi birikimini aktarabilmek üzere sözlü ve yazılı ifade edebilme, grup içinde yer alarak diğer bireyler ile uyumlu çalışabilme ve sorumluluk alarak gereğini yerine getirebilmelerini sağlayan en önemli araçtır. Gerçekleştirilen projelerin mümkün olduğu ölçüde bir probleme çözüm üreten ve hayata geçirilmiş olması esastır. Bugüne kadar Bilgisayar Mühendisliği Bölümünce üretilmiş projeler gerek kamu gerekse özel sektörde uygulama imkanı bulmuş, Bölüm tarafından desteklenmiş ve artan ihtiyaçlar ölçüsünde geliştirilmiştir. Programımızda mesleki seçimlik dersler arasında yer alan seminer dersi öğrencilerin araştırma, raporlama ve topluluk karşısında araştırmalarını sunma becerilerini kazanmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca seminer dersi kapsamında teknolojik gelişmeleri doğrudan kaynağından öğrenmelerini sağlayabilmek amacıyla bilişim sektörünün önde gelen firmaları davet edilerek öğrencileri bilgilendirici sunumlar yapmaları, soru ve cevaplar ile öğrencilerin konu hakkındaki meraklarını gidermeleri sağlanmaktadır. 

 

Uygulama Laboratuvarları


Bilgisayar Mühendisliği ders programında yer alan derslerin laboratuvar uygulamaları titizlikle yürütülmekte, ders programında uygulaması olmayan derslerde bile verilen dönem ödevleri, projeler ve kısa sınavlarda çeşitli laboratuvar imkanlarından mümkün olan ölçülerde faydalanılmaktadır. Laboratuvarlar, imkanlar ölçüsünde günün teknolojik gereksinimlerine uygun hale getirilmekte, öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırabilmek amacıyla en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar pek çok farklı bilgisayar sistemleri öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Toplam 175 saatlik programında teorik saatler %81.71, uygulamalar %9.14 ve laboratuvarlar %9.14'lük pay almaktadır. 

 

Pratik Çalışmalar


Pratik çalışmalar olarak değerlendirilen stajlar, Bilgisayar Mühendisliği programının vazgeçilmez ve en önemli tamamlayıcı unsurlarındandır. Pratik çalışmalar USIS öğrencileri için 60, ARAS öğrencileri için 75 iş günü olmak üzere en az iki en çok dört dönem olacak şekilde akademik tatillere denk gelen yaz aylarında yapılır. (bkz. Staj yönetmeliği ) Her pratik çalışma döneminin farklı faaliyet alanlarında tamamlanması esastır. Buna göre pratik çalışma dalları ve bu dallarla ilgi birimler şöyledir;

 

a) Yazılım Dalı (Software)

 

Yazılım dalında yapılacak pratik çalışmalar aşağıdaki birimlerde tamamlanabilir.

  • Bilgi işlem birimleri
  • Uygulama programı tasarım birimleri
  • Veri tabanı uygulama birimleri
  • Bilgisayar destekli tasarım birimleri
  • İletişim uygulama birimleri

b) Donanım Dalı (Hardware)

  • Elektronik, lojik elemanlar ve mikro işlemcilerle tasarım ve uygulama birimleri
  • Analog ve dijital bilgi iletişim sistemleri tasarımı ve üretimi
  • Bilgisayar kontrollü sistemler ile çalışan birimler
  • Bilgisayar destekli üretim birimleri

Temeli 1970 yılında kurulan Elektronik Hesap Bilimleri Kürsüsüne dayanan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, faaliyetlerini 1983-1992 yılları arasında Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütmüş, 1992 yılında yapılan düzenlemeleri takiben Elektrik Elektronik Fakültesine bağlı bir bölüm haline gelmiştir. Bölümümüz de Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Yazılımı olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği programı tam zamanlı 5 profesör, 7 doçent, 10 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 13 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir.