Misyon ve Vizyon

Vizyon ve Misyon

 

Eğitimde Kaliteyi Sürekli İyileştirme Projesi kapsamında Bilgisayar Mühendisliği bölümünün vizyon, misyon ve öğretim amaçlarının belirlenmesinde gerek Elektrik Elektronik Fakültesinin gerek ise Yıldız Teknik Üniversitesinin vizyon ve misyonu esin kaynağı olmuştur. Öğretim amaçları belirlenirken, öğretim üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve diğer dış paydaşların katkıları sağlanarak titiz bir çalışma yürütülmüş, günün gelişen ve değişen koşulları göz önüne alınarak, muhtelif geri beslemeler ile kendi kendini yenileyebilen bir yapılanmanın temel taşları atılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yetkili kurulumuzca Bölüm vizyon, misyon ve öğretim hedefleri ile bunlardan hareket ile mezun öğrencilere kazandırılması beklenen bilgi ve beceriler belirlenmiştir.

 

Vizyon


Bölümümüz vizyonunu, “Dünya çapında bilişim sektörüne akademik ve teknolojik alanda yön veren bir bölüm olmak” olarak belirlemiştir.

 

Misyon


Vizyona erişmek için Bölümümüz aşağıdakileri kendi misyonu olarak belirlemiştir.

  • Zengin akademik kadrosu, geniş çalışma alanları ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebileceği araştırma ortamı sağlayan kaynaklarıyla, öğretim üyeleri ve öğrenciler için çekim merkezi olmak,
  • Ülkemizde, Bilgisayar Mühendisliği alanında standartların oluşturulduğu çalışmalara katılarak katkı sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek,
  • Edindiği bilgiyi sürekli olarak geliştiren, pratik ve hızlı çözümler üretebilen, ortak çalışmalarda uyumuyla dikkati çeken, insan ilişkilerinde başarılı; endüstri, akademi ve kamuda liderlik sağlayacak yeteneklere sahip, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verecek mezunlar yetiştirmek,
  • Bilgiyi paylaşan ve kıymetini bilen, kendisini sözlü ve yazılı ifade edebilen, uluslararası çalışmalarda yer alacak düzeyde yabancı dil eğitimi almış toplum bireyleri yetiştirmektir.